دیوانگی....

:: دیوانگی....

بلا به دور

زبانم لال

رویم به دیوارکه چرخید

این عکس آخرت که یک سال قبل از رفتنت گرفتیم...

بگوخب....

طورخاصی نگاهم میکند!

خدابخواهدخبری هست آن دورها؟

نکندعاشقم شده ای باز؟

شایدهم...

نکنددیوانگی به حساسیت های فصلی پاییزاضافه شده؟

"حامدنیازی"

 

منبع اصلی مطلب : ✿ ✿نیکا...!✿ ✿
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دیوانگی....


این چن روز

:: این چن روز

سلام بچه ها

خوبین؟

شایددیربهتون سرزده باشم ازاین بابت عذرمیخوام

(البته اگه دلخورین)

چون هم سرم شلوغه واسه اومدن مهر

هم زیادحال خوشی ندارم

اها.....

دیروزتولدخواهرم بود

من براش تولدگرفتم اگه وقت کردم عکسشوبراتون میزارم

فعلا.

ازاینکه پستموخوندین ومیخاین کامنت بدین مرسی اه

منبع اصلی مطلب : ✿ ✿نیکا...!✿ ✿
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : این چن روز


ماه های سال

:: ماه های سال

ماه های سال اینطوری میگذره:

مهرررررررررر

آبااااااااااااااااااان
آذرررررررررررررررررررررر

دییییییییی

بهمنننننننننن

اسفنددددددددددددددددددددد

فروردین

اردیبهشت

خرداددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تیر

مرداد

شه

(این آخریه که داغونم کرد)

منبع اصلی مطلب : ✿ ✿نیکا...!✿ ✿
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : ماه های سال